Medlemsmöte om God man 16 november

Den 16 november anordnar vi ett medlemsmöte med temat God man. Mötet sker digitalt via Zoom, med start  klockan 18.00.

Talare är Julia Henriksson, jurist från Riksförbundet FUB. Fler talare kan tillkomma.

Mer information kommer inom kort, men boka redan nu in detta datum!

Medlemsmötet är ett samarbete mellan Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län och FUB Stockholms län och är gratis för båda organisationernas medlemmar.

Anmälan görs till kansliet: stockholmslan@fub.se

OBS! uppge namn och vilken lokalförening du tillhör.

Medlemsmöte om arbetsmarknad och meningsfull sysselsättning 22 september

Välkommen till ett digitalt medlemsmöte via plattformen Zoom.
Mötet startar klockan 18.00 och beräknas pågå i cirka 1,5 timmar.

Mötet kommer att ledas av Judith Timoney och Anders Lago från Riksförbundet FUB. Judith är ombudsman och arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete inom områdena arbete och sysselsättning. Anders är riksorganisationens ordförande.
Även Andreas Nyhlén från Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län deltar under kvällen och prata om daglig verksamhet och arbete utifrån autism, asperger och NPF.

Under mötet kommer det att ges rikligt med utrymme för frågor.

Medlemsmötet är ett samarbete mellan Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län och FUB Stockholms län och är gratis för båda organisationernas medlemmar.

Anmälan görs till FUB Stockholms läns kansli senast den 17 september:
stockholmslan@fub.se

OBS: uppge ditt namn, kontaktuppgifter och vilken förening du tillhör.
När du anmäler dig får du ett e-postmeddelande med Zoom-länk och kompletterande information.

Varmt välkomna!

Medlemskväll om Unik Juridik 1 juni

Tisdagen den 1 juni klockan 18.00 kommer Autism & Aspergerföreningen i Stockholms län att bjuda in till en informationskväll kring Unik Försäkring och Unik Juridik.
Även medlemmar i FUB Stockholms län är varmt välkomna att delta under kvällen.

Mötet kommer att hållas digitalt via plattformen Zoom.

Kvällens innehåll:
1) Unik Försäkring
Per Liljeroos kommer att informera om Unik Försäkring och vad som gör den unik för våra medlemmar.

2) LSS och rättsutvecklingen
Sofia Tedsjö är advokat på CJ Advokatbyrå och en av landets främsta experter på LSS. Sofia skrev Advokatsamfundets remissvar på LSS-utredningen.

3) Unik Juridik och Funktionsrättsbyrån
Kristofer Erlandsson är ordförande i Autism & Aspergerföreningen i Stockholms län och Riksförbundets representant i Unik Försäkrings rådgivande grupp av medlemsorganisationer.

Möjlighet kommer att finnas under kvällen för att ställa frågor.

Anmälan görs här via Simplesignup
Länk till mötet kommer via kvittot till den mailadress som ni anger, samt skickas ut den 31/5.

Varmt välkomna!

Medlemsmöte om skola 4 maj

FUB Stockholms län och Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län anordnar ett gemensamt digitalt medlemsmöte om skolan den 4 maj 2021.
 
Mötet genomförs via plattformen Zoom och startar klockan 18.00.

Agneta Söder från Autism- och Aspergerförbundet kommer under kvällen att diskutera viktiga frågor som:
• Vad säger skollagen?
• Vilket stöd kan krävas i sär-, grund- och gymnasieskola?
• Vad kan göras om man inte får rätt hjälp?
• Går det att ”slippa undan” vissa ämnen i skolan vid problem?

Robert Öberg, ombudsman hos Riksförbundet FUB, diskuterar och besvarar frågor och funderingar om särskolan.
Han går även igenom FUB:s policy för skola och utbildning.


Under kvällen kommer även filmer framtagna av Autism- och Aspergerförbundet att visas. Det kommer att ges generöst med tid för frågor.


Medlemsmötet är gratis för båda organisationernas medlemmar.

Anmälan görs till FUB Stockholms läns kansli senast den 30 april:

E-post: stockholmslan@fub.se
Telefon: 08-546 404 33
OBS: uppge ditt namn, kontaktuppgifter och vilken förening du tillhör.
När du anmäler dig får du ett e-postmeddelande med Zoom-länk och kompletterande information.

Varmt välkomna!

Fångad i fattigdom 2021

fångad i fattigdom 2019

Riksförbundet FUB har i år publicerat en uppdaterad version av rapporten Fångad i fattigdom. Det är en undersökning av inkomster och utgifter för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs den reviderade utgåvan av rapporten Fångad i fattigdom.

Riksförbundet FUB gjorde rapporten Fångad i fattigdom första gången 2014. Den visade då att den ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning var sämre än hos andra personer i samhället. Idag ser det fortfarande likadant ut. Det beror bland annat på den höga skatten för aktivitets- och sjukersättning och på de alldeles för höga hyrorna i gruppbostäder.

Sverige har en bra ekonomi och FUB tycker att regeringen och riksdagen måste ta ett ansvar för att se till att personer med funktionsnedsättningar inte stängs ute från samhället på grund av fattigdom!

Information om Färdtjänstens utskickade folder

Färdtjänsten har skickat ut en folder med nyheter till alla sina resenärer nu i december. Där står det att man under december lanserat en Iphone-app och Bank-ID för beställning av färdtjänstresor. Vi har fått veta att dessa två lanseringar är framflyttade till mitten på januari.

Vi har också fått veta att resetilldelningen för 2021 förblir oförändrad, alltså likadan som för 2020. Resorna för 2021 kommer att tilldelas den 1 januari och resenärer som vill resa kan göra sin beställning som vanligt. De som däremot vill ringa Talsvar eller gå in på Mina sidor för att få information om sitt resesaldo kan göra detta först den 4 januari under eftermiddagen.

Annika Wingårdh-Norén
Sektionsassistent
Trafikavdelningen
Färdtjänst

Webbinarium ”Från vaggan till graven” 30 november

VÄLKOMMEN TILL EN DIGITAL FÖRELÄSNING
Den 30 november klockan 18.00 på Zoom

HUR SKA VI PÅ BÄSTA SÄTT SÄKRA VÅRA VUXNA BARNS FRAMTID?

Det är många frågetecken längs livet kring hur man på bästa sätt som förälder och anhörig kan hjälpa sitt barn när det blir myndigt. Dessa frågetecken finns även senare i livet med åldrande föräldrar som är oroliga för sina vuxna barns välmående då de inte själva finns kvar i livet. Med detta webinarium vill vi försöka hjälpa er få svar på några av era funderingar.

I samarbete med Riksförbundet FUB, FUB Stockholms län och Autism- och aspergerförbundet anordnar Autism- och aspergerföreningen Stockholms län en föreläsning om hur man som anhörig och förälder kan hjälpa sitt barn vid övergången till myndig och säkra ett gott liv även vid bortgång av sina åldrande föräldrar.


Innehållet under kvällen


När barnet fyller 18 år
Maria Sivall, förbundsjurist på Autism- och aspergerförbundet kommer att prata om:
-Vad ska man tänka på, före och efter myndighetsdagen.
-Rättigheter och skyldigheter
.


Uppdraget god man
Elin Molander, ombudsman och projektledare Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare.
Vad krävs för att få en god man.
-Vad kan en god man hjälpa till med och inte
.

Familjestiftelser – en lösning på generationsväxlingens problem
Per Åberg, familjestiftelseexpert
-Vilka kan ha nytta av en familjestiftelse?
-Vilka problem kan en familjestiftelse inte lösa?

Att ta initiativ till en gruppbostad
Eva Borgström, samordnare på riksförbundet FUB.
-Hur förutsättningarna ser ut och vilka svårigheter som finns.

Avslutning panelsamtal med
Julia Henriksson (förbundsjurist Riksförbundet FUB) och Elin Molander (ombudsman Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare deltar.

Moderator under kvällen är Mats Jansson, ombudsman på Autism-och Aspergerförbundet.


ANMÄLAN SKER VIA:
https://simplesignup.se/private_event/174395/9e329d85fd

Se inbjudan som PDF här.

Medlemsmöte om ekonomi 4 november

Tema: Ekonomi
Tid: Onsdagen den 4 november klockan 18.00 (pågår 1-2 timmar)
Föreläsare: Harald Strand, Riksförbundet FUB
Plats: Digitalt möte via Zoom, anmälan senast tisdagen den 27 oktober
Om läget med Covid-19 är förändrat vid denna tidpunkt kan mötet istället komma att hållas i fysisk form.

Harald Strand svarar på frågor om allmän ekonomi för våra målgrupper. Han presenterar även Riksförbundet FUB:s uppdaterade rapport Fångad i fattigdom (2020). Harald är skribent på HejaOlika och på FUB Stockholms läns egen blogg Reclaim LSS.

Det kommer att ges generöst med utrymme för frågor, dialog och erfarenhetsutbyte och vi uppmanar deltagare att inkomma med frågor i förväg. Skicka era frågor per e-post till
stockholmslan@fub.se
För att få ut maximalt av mötet vill vi uppmana deltagare att läsa Fångad i fattigdom i förväg. Den kan hämtas från vår hemsida under fliken aktuellt.

Anmälan till de digitala medlemsmötena görs till:
• stockholmslan@fub.se
• 08-546 404 33

Ange vilken förening du tillhör och vilket möte anmälan gäller!

När du har anmält dig till ett möte kommer du att få en bekräftelse via e-post med mer
information. Mötet arrangeras i samarbete med Autism- och aspergerföreningen Stockholms län.

Varmt välkommen med din anmälan!

Medlemsmöte om hälsa 24 september

Tema: hälsa
Tid: torsdagen den 24 september, klockan 18.00 – cirka 19.00
Föreläsare: Eva Flygare Wallén
Plats: Digitalt möte via Zoom, anmälan senast fredagen den 18 september

Föreläsare är Eva Flygare Wallén, forskare inom ämnet hälsa på Karolinska Institutet och projektledare av Hälsan spelar roll vid Akademiskt primärvårdscentrum i region Stockholm.
Hon kommer att tala om vad som långsiktigt kan göras för att främja möjligheterna till en mer jämlik hälsa. Eva kommer att diskutera vikten av att våra målgrupper får rätt kunskap, stöd och verktyg för att göra egna bra val.
Under medlemsmötet kommer utrymme för frågor att erbjudas. Skicka era tankar och funderingar i förväg till stockholmslan@fub.se Det kommer även vara möjligt att ställa spontana frågor direkt i chatten under mötes gång.

Anmälan till de digitala medlemsmötena görs till:
stockholmslan@fub.se
• 08-546 404 33
Ange vilken förening du tillhör och vilket möte anmälan gäller!

När du har anmält dig till ett möte kommer du att få en bekräftelse via e-post med mer information och en länk till aktuellt Zoom-möte. Om du inte är van vid att använda mötesplattformen Zoom är du välkommen att höra av dig till kansliet.


Varmt välkommen med din anmälan!