Om oss

FUB Stockholms län är den sammanhållande länken mellan Riksförbundet FUB:s lokalföreningar i Region Stockholm.
Vi vill verka för en ökad dialog mellan våra lokalföreningar.
Vi samarbetar och stöttar dessutom Riksförbundet FUB i dialogen med och informationen till dessa lokalföreningar.

FUB Stockholms län är ett av 21 länsförbund inom FUB.
Inom länet finns 11 lokalföreningar med cirka 3 000 medlemmar.
FUB har totalt cirka 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar.

Läs mer om FUB:s mål och värdegrund här.

Bli medlem här redan idag!