Medlemsmöte om arbetsmarknad och meningsfull sysselsättning 22 september

Välkommen till ett digitalt medlemsmöte via plattformen Zoom.
Mötet startar klockan 18.00 och beräknas pågå i cirka 1,5 timmar.

Mötet kommer att ledas av Judith Timoney och Anders Lago från Riksförbundet FUB. Judith är ombudsman och arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete inom områdena arbete och sysselsättning. Anders är riksorganisationens ordförande.
Även Andreas Nyhlén från Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län deltar under kvällen och prata om daglig verksamhet och arbete utifrån autism, asperger och NPF.

Under mötet kommer det att ges rikligt med utrymme för frågor.

Medlemsmötet är ett samarbete mellan Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län och FUB Stockholms län och är gratis för båda organisationernas medlemmar.

Anmälan görs till FUB Stockholms läns kansli senast den 17 september:
stockholmslan@fub.se

OBS: uppge ditt namn, kontaktuppgifter och vilken förening du tillhör.
När du anmäler dig får du ett e-postmeddelande med Zoom-länk och kompletterande information.

Varmt välkomna!