Medlemsmöten

Vi anordnar årligen möten med teman för våra medlemmar. Dessa medlemsmöten är tänkta att vidga kunskapen om intellektuell funktionsnedsättning och de viktiga frågor som berör våra medlemmar och målgrupper.

Mötena erbjuder samtidigt våra medlemmar tillfällen att träffa andra personer med liknande livssituation och upplevelser. Här kan vi komma samman och utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen, frågor och problem.

Under 2020 kommer vi till följd av Covid-19 att hålla digitala medlemsmöten via videoplattformen Zoom. Planerande möten är:

24 september: medlemsmöte om hälsa (digital möte)
Föreläsare: Eva Flygare-Wallén, forskare inom ämnet hälsa på Karolinska Institutet
För mer information och anmälan – läs informationen under Aktuellt

4 november: medlemsmöte om ekonomi (digitalt möte/eventuellt fysiskt möte)
Föreläsare: Harald Strand, ordförande Riksförbundet FUB
Mer information kommer inom kort.