Vår medlemstidning Länet Runt

Länet Runt är FUB Stockholms läns egen tidning.
Den utkommer med 4 nummer per år.
Alla som är medlemmar får tidningen.

Länet Runt innehåller information om FUB Stockholms läns
utbildningar, konferenser, temakvällar och andra aktiviteter.

I tidningen kan du även läsa vad som händer i lokalföreningarna.

Tidningen innehåller också artiklar och reportage av intresse för dig som är FUB-medlem.

Har du idéer, tankar, förslag om Länet Runt?
Hör av dig till tidningens redaktör Johan Jarl:
johan.jarl@fub.se