Vår medlemstidning Länet Runt

Länet Runt är FUB Stockholms läns egen tidning.
Den utkommer med 4 nummer per år.
Alla som är medlemmar får tidningen.

Länet Runt innehåller information om FUB Stockholms läns
utbildningar, konferenser, temakvällar och andra aktiviteter.

I tidningen kan du även läsa vad som händer i lokalföreningarna.

Tidningen innehåller också artiklar och reportage av intresse för dig som är FUB-medlem.

Har du idéer, tankar, förslag om Länet Runt?
Hör av dig till tidningens redaktör Johan Jarl:
johan.jarl@fub.se

Läs alla nummer från Länet Runt år 2020

September

Maj – numret utgick till följd av pandemin Covid-19

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2019

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2018

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2017

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2016

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2015

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2014

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2013

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2012

December

September

Maj

Februari