Vår medlemstidning

Länet Runt är Länsförbundet FUB:s egen tidning.
Den utkommer med 4 nummer per år.
Alla som är medlemmar i länet får tidningen.

Länet Runt innehåller information om länsförbundets
utbildningar, konferenser, temakvällar och andra aktiviteter.

I tidningen kan du också läsa vad som händer i lokalföreningarna.

Tidningen innehåller också artiklar och reportage av intresse för dig som FUB-medlem.

Har du idéer, tankar, förslag om Länet Runt? Hör av dig till Lena Håkanssson,
lena.hakansson.fub@telia.com

Läs alla nummer från Länet Runt år 2018

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2017

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2016

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2015

December

September

Maj

Februari

 

Läs alla nummer från Länet Runt år 2014

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2013

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2012

December

September

Maj

Februari

Annonspriser från färdigt material 2018:
Inlaga 4-färg:
1/1-sid 1/2-sid 1/4-sid
4 900:-  2 900:- 1 900:-

Information och bokning av annons- eller lokalföreningsutrymme:
Lena Håkansson, länsförbundets kansli, telefon 08-546 404 56 eller via e-post lena.hakansson.fub@telia.com

Prenumeration:
350 kr/år

Digitalt annonsmaterial skickas till:
Lena Håkansson (se e-postadress ovan)
PDF = Annonsmaterial (färdigt material som annonser, artiklar etc).
Tryckoptimerad PDF ska inkludera typsnitt, bilder, utfall etc.

Ansvarig utgivare:
Harald Strand

Redaktionsgrupp:
Lena Håkansson
Johanna Hjortman

Upplaga:
3000 exemplar

Tryck:
AMO-Tryck AB, Solna

ISSN-nummer:
1653-1566