Vår medlemstidning Länet Runt

Länet Runt är Länsförbundet FUB:s egen tidning.
Den utkommer med 4 nummer per år.
Alla som är medlemmar i länet får tidningen.

Länet Runt innehåller information om länsförbundets
utbildningar, konferenser, temakvällar och andra aktiviteter.

I tidningen kan du även läsa vad som händer i lokalföreningarna.

Tidningen innehåller också artiklar och reportage av intresse för dig som FUB-medlem.

Har du idéer, tankar, förslag om Länet Runt?
Hör av dig till Johan Jarl, johan.jarl.fub@telia.com

Läs alla nummer från Länet Runt år 2019

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2018

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2017

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2016

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2015

December

September

Maj

Februari

 

Läs alla nummer från Länet Runt år 2014

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2013

December

September

Maj

Februari

Läs alla nummer från Länet Runt år 2012

December

September

Maj

Februari