Kansli

Kontaktinformation och adress Länsförbundet FUB i Stockholms län:

Kansli:
stockholmslan@fub.se
073-679 29 10

Besöksadress:
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50 A, 4 tr.
172 63 SUNDBYBERG

Postadress:
Box 1386
172 27 SUNDBYBERG

Plusgiro:  23 96 49-7
Bankgiro: 5787-7656
Organisationsnummer: 802005-6803

Kanslipersonal:

Johan Jarl, ekonomi och administration
Tel: 08-546 404 33
E-post: johan.jarl.fub@telia.com

Ewa-Maj Rasmusson Säter, ombudsman
Tel: 073-679 29 10
E-post: ewa-maj@fub.se

Lena Håkansson, sekreterare (ledig)
Tel: 08-546 404 56
E-post: lena.hakansson.fub@telia.com