Kansli

Kontaktuppgifter:
E-postadress: stockholmslan@fub.se
Telefon (växel): 08-546 404 33

Besöksadress:
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50 A, 4 tr.
172 63 Sundbyberg

Postadress:
Box 1386
172 27 Sundbyberg

Plusgiro:  23 96 49-7
Bankgiro: 5787-7656
Organisationsnummer: 802005-6803


Kanslipersonal:

Johan Jarl
Kansliansvarig och ekonom
E-post: johan.jarl@fub.se

Jag ansvarar för FUB Stockholms läns kansli och arbetar med att leda förbundets verksamhet. Jag har hand om förbundets ekonomi och administration och är även styrelsens sekreterare.
Jag är redaktör för medlemstidningen Länet Runt och ansvarar för förbundets hemsida.
Om du har några frågor, funderingar eller förslag är du alltid varmt välkommen att höra av dig till mig.


Karin Törnblom
Ombudsman
E-post: karin.tornblom@fub.se

Jag ansvarar för kontakten med FUB:s lokala styrelser och med medlemmarna.
Jag arbetar rådgivande och uppsökande och sitter med i Inre Ringen Stockholms läns möten.
Mitt uppdrag är också att arbeta intressepolitiskt och verka för att stärka målgruppens intressen och rättigheter.