Kansli

Kontaktinformation och adress Länsförbundet FUB i Stockholms län:

Telefon:
08-546 404 56

Besöksadress:
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50 A, 4 tr.
172 63 SUNDBYBERG

Postadress:
Box 1386
172 27 SUNDBYBERG

Plusgiro:  23 96 49-7
Bankgiro: 5787-7656
Organisationsnummer: 802005-6803

Kanslipersonal:

Lena Håkansson, sekreterare
Tel: 08-546 404 56
E-post: lena.hakansson.fub@telia.com

Johan Jarl, ekonomi och administration
Tel: 08-546 404 33
E-post: johan.jarl@fub.se