Kansli

Kontakt och adress

Länsförbundet FUB i Stockholms län:

Tel 08-546 404 56
Besöksadress:
Landsvägen 50 A, 4 tr.
172 63 SUNDBYBERG

Postadress:
Box 1386
172 27 SUNDBYBERG

Plusgiro:  23 96 49-7
Bankgiro: 5787-7656
Org.nr: 802005-6803

Sekreterare: Lena Håkansson
Tel. 08-546 404 56
e-post: lena.hakansson.fub@telia.com

Johan Jarl
Tel. 08-546 404 33
e-post: johan.jarl.fub@telia.com