Kansli

Kontaktuppgifter:
E-postadress: stockholmslan@fub.se

Besöksadress:
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50 A, 4 tr.
172 63 Sundbyberg

Postadress:
Box 1386
172 27 Sundbyberg

Plusgiro:  23 96 49-7
Bankgiro: 5787-7656
Organisationsnummer: 802005-6803


Kanslipersonal:

Johan Jarl
Ekonomi och kansliansvar
Telefon: 08-546 404 33
E-post: johan.jarl@fub.se

Jag ansvarar för FUB Stockholms läns kansli och arbetar med förbundets ekonomi och administration. Jag är även styrelsens sekreterare.
Jag är redaktör för medlemstidningen Länet Runt och ansvarar för förbundets hemsida.
Om du har några frågor, funderingar eller förslag är du alltid varmt välkommen att höra av dig till mig.


Ombudsman
Tjänsten är för närvarande vakant.
För rådgivning och rättsombud – se Riksförbundet FUB.