Styrelse

Styrelse

Ordförande
Jens Persson, FUB Stockholm
E-post: botniabanan2010@hotmail.com

Ledamöter
Catharina Källström, FUB Nacka-Värmdö
Krister Ekberg, FUB Stockholm
Lennart Bäck, FUB Sollentuna-Väsby
Lena Virgin, FUB Södra Roslagen
Stefan Westerdahl, FUB Botkyrka-Salem

Ersättare
Elham Aghababa, FUB Södra Roslagen
Yngve Nilsson, FUB Sollentuna-Väsby
Sari Nurmi, FUB Huddinge

Handledare:
Eva Stjernholm

Kanslistöd till styrelsen:
Lena Håkansson
Tfn 08-546 404 56
E-post: lena.hakansson.fub@telia.com