Bli medlem

Välkommen att bli medlem i FUB!
Klicka här för att fylla i ett formulär.

Tillsammans arbetar vi för att barn, ungdomar och vuxna
med intellektuell funktionsnedsättning ska ha goda levnadsvillkor.
FUB har medlemmar med olika erfarenheter: personer med intellektuell funktionsnedsättning, anhöriga, personal och andra intresserade.
Alla behövs i vår gemenskap.

Medlemsförmåner

  • Du får möjlighet att träffa andra personer med liknande erfarenheter
    och livssituation
  • Du får delta vid våra medlemsmöten, föreläsningar och andra
    arrangemang
  • Du får tillgång till rådgivning, stöd och information
  • Du får vår medlemstidning Länet Runt fyra gånger per år och Riksförbundets
    tidning Unik som utkommer med 6 nummer per år.

Medlemsavgift
Huvudmedlem betalar full avgift på 240 kr per år.
Familjemedlemmar betalar en lägre avgift på 60 kr per år.