Bli medlem

Välkommen att bli medlem i FUB!

Bli medlem! Klicka här för att fylla i ett formulär.

Tillsammans arbetar vi för att barn, ungdomar och vuxna
med utvecklingsstörning ska ha goda levnadsvillkor.
FUB har medlemmar med olika erfarenheter:
personer med utvecklingsstörning, anhöriga, personal och
andra intresserade.

Alla behövs i vår gemenskap.

Medlemsavgift
Huvudmedlem betalar full avgift.
Familjemedlemmar betalar en lägre avgift.
Medlemsavgiften är olika i länets lokalföreningar.

Som medlem får du Riks-FUB:s tidning Unik
som utkommer med 6 nummer per år
samt Länsförbundets tidning Länet Runt
som utkommer 4 gånger per år.