Inre Ringen

Inre Ringen Stockholms län är en sektion för personer med utvecklingsstörning inom länsförbundet FUB Stockholms län.