Om intellektuell funktionsnedsättning

Visste du att ungefär 38 000 barn, ungdomar och vuxna i Sverige har intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning? Du är alltså inte ensam om din eller ditt barns funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om utvecklingsstörning