Styrelse

Ordförande:
Harald Strand, FUB Botkyrka-Salem
E-postadress: harald.strand@telia.com
Ansvarsområden: bloggen Reclaim-LSS och juridik

Vice ordförande:
Torbjörn Dacke, FUB Stockholm
E-postadress: torbjorn.dacke@outlook.com
Ansvarsområde: ekonomi

Ledamöter:
Jörgen Johansson, FUB Södra Roslagen
E-postadress: jorgen.johansson@nui.se
Ansvarsområde: anpassad IT

Åse Johansson-Kristiansen, FUB Botkyrka-Salem
E-postadress: ase.johanssonkristiansen@gmail.com
Ansvarsområde: färdtjänstfrågor

Annette Lack, FUB Stockholm
E-postadress: annette.lack@ifmetall.se
Ansvarsområde: tillgänglighetsfrågor

Pär Lindblad, FUB Sigtuna
E-postadress: par.lindblad74@gmail.com
Ansvarsområden: sociala medier och samverkan med nya nätverk

Bo Nilsson, FUB Lidingö
E-postadress: bonilsson91@gmail.com
Ansvarsområden: sjukvård och hälsofrämjande verksamhet

Suppleanter:
Lennart Bäck, FUB Sollentuna-Väsby
E-postadress: lennart_beck@hotmail.com
Ansvarsområde: Inre Ringen

Olle Jirving, FUB Stockholm
E-postadress: ollejirving@outlook.com

Övriga förtroendevalda

Ordinarie revisorer:
Ella Bladh, auktoriserad revisor PWC
Erling Södergren, föreningsrevisor

Revisorsersättare:
Maria Fränne, auktoriserad revisor PWC
Mai Eriksson, FUB Botkyrka-Salem

Valberedning:
Anna Ingebrigtsen, FUB Södertälje-Nykvarn
Hans Finn, FUB Stockholm
FUB Lidingö ansvarar för att utse en tredje valberedare under 2021