Styrelse

Ordförande:
Christina Corbell, FUB Södertälje-Nykvarn
E-postadress: christina.corbell@sodertalje.fub.se

Vice ordförande:
Harald Strand, FUB Botkyrka-Salem
E-postadress: harald.strand@telia.com

Ledamöter:
Torbjörn Dacke, FUB Stockholm
Christina Jansén, FUB Huddinge
Åse Johansson-Kristiansen, FUB Botkyrka-Salem
Bo Nilsson, FUB Lidingö
Malin Tjernell Prioset, Stockholm

Ersättare:
Olle Jirving, FUB Stockholm

Övriga förtroendevalda

Ordinarie revisorer:
Ella Bladh, auktoriserad revisor PWC
Erling Södergren, föreningsrevisor

Revisorsersättare:
Maria Fränne, auktoriserad revisor PWC
Mai Eriksson, FUB Botkyrka-Salem

Valberedning:
Margareta Magnusson, FUB Sollentuna-Väsby
Anna Ingebrigtsen, FUB Södertälje-Nykvarn
Hans Finn, FUB Stockholm