Rapporter

Länsförbundets egna rapporter:

2017

Rapport 1:

Får jag möjlighet att leva som andra?

Analys av 8 domar från Högsta förvaltningsdomstolen

2016

Rapport 1:

Hur får man rätt i LSS-mål?

En analys av domar i Förvaltningsrätten i Stockholm

2014

Rapport 1:
Kontaktperson enligt LSS
En genomgång av insatsens utveckling och domar i förvaltningsrätten

2013

Rapport 1:
LSS-domar och den politiska intentionen
Vi har analyserat fyra domar i högsta instans utifrån
den politiska intentionen med LSS.

2012

Rapport 1:
Kan kommunerna leva upp till LSS?
Vi har undersökt hur LSS-chefer i kommuner
anser att LSS fungerar.

Rapport 2:
Vem får rätt i mål om LSS?
Vi har undersökt utfallet i mål
om Kontaktperson och Ledsagarservice
enligt LSS i förvaltningsrätterna år 2011.

2011

Rapport 1:
Är primärvården för alla?
I rapporten har vi gjort en undersökning
om hur de Medicinskt ansvariga sjuksköterskorna
anser att primärvåden fungerar för personer
som tillhör LSS.

Rapport 2:
LSS och Rätten – att leva som andra?
Vi har analyserat domar enligt LSS i Kammarrätten.

2009

Rapport 1:
LSS-barometer 2009
Vi har gjort en enkätundersökning om hur man inom
boenden enligt LSS arbetar med självbestämmande.

Andras rapporter:

Riksförbundet FUB:
Fångad i fattigdom
Rapport om den ekonomiska situationen för personer med utvecklingsstörning.

Ett gott liv

Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden,för personer med utvecklingsstörning