Rapporter

2021
Rapport 1:
Fångad i fattigdom
Inkomster och utgifter för vuxna personer med utvecklingsstörning

2017
Rapport 1:
Får jag möjlighet att leva som andra?
Analys av 8 domar från Högsta förvaltningsdomstolen

2016
Rapport 1:
Hur får man rätt i LSS-mål?
En analys av domar i Förvaltningsrätten i Stockholm

2014
Rapport 1:
Kontaktperson enligt LSS
En genomgång av insatsens utveckling och domar i förvaltningsrätten

2013
Rapport 1:
LSS-domar och den politiska intentionen
Vi har analyserat fyra domar i högsta instans utifrån
den politiska intentionen med LSS.

2012
Rapport 1:
Kan kommunerna leva upp till LSS?
Vi har undersökt hur LSS-chefer i kommuner
anser att LSS fungerar.

Rapport 2:
Vem får rätt i mål om LSS?
Vi har undersökt utfallet i mål
om Kontaktperson och Ledsagarservice
enligt LSS i förvaltningsrätterna år 2011.

2011
Rapport 1:
Är primärvården för alla?
I rapporten har vi gjort en undersökning
om hur de Medicinskt ansvariga sjuksköterskorna
anser att primärvåden fungerar för personer
som tillhör LSS.

Rapport 2:
LSS och Rätten – att leva som andra?
Vi har analyserat domar enligt LSS i Kammarrätten.

2009
Rapport 1:
LSS-barometer 2009
Vi har gjort en enkätundersökning om hur man inom
boenden enligt LSS arbetar med självbestämmande.

Andras rapporter:

Socialstyrelsen:
Insatser om stöd till personer med funktionsnedsättning
I denna lägesrapport redovisar Socialstyrelsen tillståndet och
utvecklingen för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Riksförbundet FUB:
Föräldraansvar till barn med funktionsnedsättningar
Rapport om hur begreppet föräldraansvar tolkas och tillämpas vad gäller
insatser till barn enligt LSS och ersättningar enligt SFB.

500 röster om LSS
Medlemmars erfarenheter av olika LSS-insatser.

Ett gott liv
Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden,för personer med utvecklingsstörning