Lättläst


Fångad i fattigdom (2020). En rapport om ekonomin för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Läs här

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder
(en konvention är regler som länder kommer överens om att de skall följa).
Läs den här

Om individuell plan.
Läs här

Om LSS.
Läs här

Bostad med särskild service – bra information om hur det ska vara.
Läs mer

Om böcker och 8 sidor på MTM, Myndigheten för Tillgängliga Mediers hemsida.
www.mtm.se