Medlemsmöte om God man 22 februari 2022

Välkommen till ett digitalt medlemsmöte med tema god man via Zoom.
Mötet startar klockan 18.00 och beräknas pågå i cirka 1,5 timmar.

Talare är Julia Henriksson, jurist från Riksförbundet FUB.Julia kommer bland annat att berätta om Riksförbundet FUB:s remissvar rörande God man och om FUB:s ställningstaganden kring ställföreträdarskap.
Under mötet kommer det även att ges utrymme för frågor.


Medlemsmötet är ett samarbete mellan Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län och FUB Stockholms län och är gratis för båda organisationernas medlemmar.

Anmälan görs till FUB Stockholms läns kansli senast den 18 februari:
stockholmslan@fub.se
OBS: uppge ditt namn, kontaktuppgifter och vilken förening du tillhör.
När du anmäler dig får du ett e-postmeddelande med Zoom-länk och kompletterande information.


Varmt välkomna!