Forum FUB LSS

Alla FUB-medlemmar är välkomna! Bjud också in politiker och andra som kan påverka vad som händer inom skolfrågorna och LSS!
Lördag 26 maj 2018 klockan 9:00-12:00 i Stockholm: Forum FUB LSS, anmälan senast den 3 maj: www.fub.se/forum-fub-LSS
Forum FUB handlar på lördagen om LSS och två rapporter om LSS presenteras:
– Eva Borgström, intressepolitisk samordnare vid FUB, kommer att berätta om rapporten ”500 röster om LSS”, om vad som kom fram under FUB:s fem LSS-dagar 2017.
– Den andra rapporten som presenteras är Monica Larssons granskning om ”normalt föräldraansvar”, hur det används vid avslagsbeslut på ansökningar om LSS-insatser och assistansersättning.
Vill ni delta på Forum FUB både fredag och lördag måste ni anmäla er på bägge två. Detta gäller inte de som deltar på riksstämman och förbundsstämman. För dem ingår Forum FUB.
OBS! Mat, resor och övernattningar bekostas inte av Riksförbundet FUB.

Forum FUB skola

Alla FUB-medlemmar är välkomna! Bjud också in politiker och andra som kan påverka vad som händer inom skolfrågorna och LSS!
Fredag 25 maj 2018 klockan 13:30-17:20 i Stockholm: Forum FUB Skola, anmälan senast den 3 maj: www.fub.se/forum-fub-skola
Forum FUB Skola – intressanta föreläsningar:
– “En särskild skola? Undervisning och lärande i särskolan.” med Gunilla Lindqvist, specialpedagog, lektor och docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet och Högskolan Dalarna.
– “En app-tusen möjligheter” med Hanna Virhammar, IKT-pedagog på infoteket om funktionshinder, Hälsa och habilitering i Region Uppsala.
– “Särskolan – och sen?” med Jessica Arvidsson, Fil. doktor i hälsa och livsstil inriktning handikappvetenskap, samt enhetschef inom Vård och omsorg i Båstad kommun.
– “Grus i maskineriet? Om inkludering i grundskolan.” med Inga-Lill Mattsson, specialpedagog, fil. doktor och lektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet.
– FUB:s arbete med Skolval 2018
Vill ni delta på Forum FUB både fredag och lördag måste ni anmäla er på bägge två. Det gäller inte de som deltar på riksstämman och förbundsstämman. För dem ingår Forum FUB.
OBS! Mat, resor och övernattningar bekostas inte av Riksförbundet FUB.

Podd: Om du inte är nöjd med vården

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. Hur fungerar det nya klagomålssystemet och vad är syftet med förändringarna?
Lyssna på Agneta Calleberg, jurist på Socialstyrelsen, Åsa Hammar, chefläkare på Danderyds sjukhus, och Gunilla Nordström, förvaltningschef på patientnämnden i Region Gävleborg. Lyssna på podden.

Manifestation för LSS på första maj

Nu är det dags för en ny manifestation för LSS på första maj. Manifestationen arrangeras av RBU (Rörelsehindrade barn & ungdomar). För en anständig politik och För personlig assistans. Ju fler vi är – desto mer kommer vi att synas.

Vi ses klockan 13.00 på Norra Bantorget tisdagen den 1 maj. Det finns en gräsplätt i närheten där vi tillsammans kan tillverka plakat och komma i rätt stämning. Därefter ansluter vi till Socialdemokraternas första maj-tåg in mot Norra Bantorget. (De som vill kan även gå från humlegården – Vi återkommer om tid).

Även om man inte är överens med den senaste tidens socialdemokratiska politik när det gäller LSS, så går vi den här gången tillsammans med socialdemokraterna i första maj tåget och manifesterar mot indragningar inom LSS.
Denna gången är inte rätt tillfälle att låta känslorna styra för mkt -utan vi håller en låg profil men med ett starkt budskap.

RBU har pennor, pinnar och plakat. Ta gärna med ett gammalt lakan om du har, som vi kan använda för att skriva på.

Kontaktperson på RBU Stockholm är Therese Lagerman, mejl: therese.lagerman@stockholm.rbu.se eller tel: 070-369 60 22.