Stora frågor inför mandatperiodens sista funktionshinderdelegation

Idag träffar Funktionsrätt Sverige de tre ministrarna Ylva Johansson, Annika Strandhäll och Lena Hallengren, när regeringens funktionshinderdelegation samlas för möte.

-Vi har stora förväntningar att få tydliga svar på de frågor vi ställt till statsråden, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. Det är det sista mötet under den här regeringens mandatperiod och vi ser fortfarande allvarliga luckor i regeringens politik som ligger på de här statsrådens bord. Läs mer här.