Medlemsmöte om skola 4 maj

FUB Stockholms län och Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län anordnar ett gemensamt digitalt medlemsmöte om skolan den 4 maj 2021.
 
Mötet genomförs via plattformen Zoom och startar klockan 18.00.

Agneta Söder från Autism- och Aspergerförbundet kommer under kvällen att diskutera viktiga frågor som:
• Vad säger skollagen?
• Vilket stöd kan krävas i sär-, grund- och gymnasieskola?
• Vad kan göras om man inte får rätt hjälp?
• Går det att ”slippa undan” vissa ämnen i skolan vid problem?

Robert Öberg, ombudsman hos Riksförbundet FUB, diskuterar och besvarar frågor och funderingar om särskolan.
Han går även igenom FUB:s policy för skola och utbildning.


Under kvällen kommer även filmer framtagna av Autism- och Aspergerförbundet att visas. Det kommer att ges generöst med tid för frågor.


Medlemsmötet är gratis för båda organisationernas medlemmar.

Anmälan görs till FUB Stockholms läns kansli senast den 30 april:

E-post: stockholmslan@fub.se
Telefon: 08-546 404 33
OBS: uppge ditt namn, kontaktuppgifter och vilken förening du tillhör.
När du anmäler dig får du ett e-postmeddelande med Zoom-länk och kompletterande information.

Varmt välkomna!