Almedalen 2018

Riksförbundet FUB deltar under politikerveckan i Almedalen. Läs mer här.

Publicerad: 30 maj, 2018

Skolval 2018

Riksförbundet FUB har spelat in en film genom projektet Skolval 2018 (med medel av MUCF). Läs mer här.

Publicerad:

Harald Strand oväntat vald till ordförande för FUB

I helgen utsågs Harald Strand till ny ordförande för Riksförbundet FUB. Valet var oväntat eftersom valberedningen hade nominerat FUB:s vice ordförande Lillemor Holgersson. Läs mer här.

Publicerad: 28 maj, 2018

FUB:s hederspris 2018 till Tom Alandh, Martina Schaub och Berit Schaub

Tom Alandh, Martina Schaub och hennes mamma Berit Schaub får FUB:s hederspris 2018 för deras fina filmer om Martina Schaub och hennes liv. Läs hela pressmeddelandet här.

Publicerad:

Stora frågor inför mandatperiodens sista funktionshinderdelegation

Idag träffar Funktionsrätt Sverige de tre ministrarna Ylva Johansson, Annika Strandhäll och Lena Hallengren, när regeringens funktionshinderdelegation samlas för möte.

-Vi har stora förväntningar att få tydliga svar på de frågor vi ställt till statsråden, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. Det är det sista mötet under den här regeringens mandatperiod och vi ser fortfarande allvarliga luckor i regeringens politik som ligger på de här statsrådens bord. Läs mer här.

Publicerad:

Anna Hildingsson skriver debattartikel i Metro om ensamhet

Läs mer här.

Publicerad: 23 maj, 2018

Nya webbutbildningar om åldrande klara

Utbildningarna har tagits fram av Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum med ekonomiskt stöd från Arvsfonden. Läs mer här.

Publicerad:

Film: Stärk LSS – stärk rätten till kompetent personal

Se riksförbundets LSS-film här. Dela gärna filmen.

Publicerad:

Film: Stärk LSS – stärk rätten till inflytande i min egen bostad

Se riksförbundets LSS-film här. Dela gärna filmen.

Publicerad:

Glädjande regeringsbeslut om LSS

”Det är en viktig seger för oss att regeringen äntligen backat och tagit bort besparingskravet i direktiven för den pågående LSS utredningen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. Läs hela pressmeddelandet från Funktionsrätt Sverige här.

Publicerad: 7 maj, 2018