Skolval 2018

Riksförbundet FUB har spelat in en film genom projektet Skolval 2018 (med medel av MUCF). Läs mer här.

Publicerad: 30 maj, 2018

Harald Strand oväntat vald till ordförande för FUB

I helgen utsågs Harald Strand till ny ordförande för Riksförbundet FUB. Valet var oväntat eftersom valberedningen hade nominerat FUB:s vice ordförande Lillemor Holgersson. Läs mer här.

Publicerad: 28 maj, 2018

FUB:s hederspris 2018 till Tom Alandh, Martina Schaub och Berit Schaub

Tom Alandh, Martina Schaub och hennes mamma Berit Schaub får FUB:s hederspris 2018 för deras fina filmer om Martina Schaub och hennes liv. Läs hela pressmeddelandet här.

Publicerad:

Stora frågor inför mandatperiodens sista funktionshinderdelegation

Idag träffar Funktionsrätt Sverige de tre ministrarna Ylva Johansson, Annika Strandhäll och Lena Hallengren, när regeringens funktionshinderdelegation samlas för möte.

-Vi har stora förväntningar att få tydliga svar på de frågor vi ställt till statsråden, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. Det är det sista mötet under den här regeringens mandatperiod och vi ser fortfarande allvarliga luckor i regeringens politik som ligger på de här statsrådens bord. Läs mer här.

Publicerad:

Anna Hildingsson skriver debattartikel i Metro om ensamhet

Läs mer här.

Publicerad: 23 maj, 2018

Nya webbutbildningar om åldrande klara

Utbildningarna har tagits fram av Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum med ekonomiskt stöd från Arvsfonden. Läs mer här.

Publicerad:

Film: Stärk LSS – stärk rätten till kompetent personal

Se riksförbundets LSS-film här. Dela gärna filmen.

Publicerad:

Film: Stärk LSS – stärk rätten till inflytande i min egen bostad

Se riksförbundets LSS-film här. Dela gärna filmen.

Publicerad:

Glädjande regeringsbeslut om LSS

”Det är en viktig seger för oss att regeringen äntligen backat och tagit bort besparingskravet i direktiven för den pågående LSS utredningen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. Läs hela pressmeddelandet från Funktionsrätt Sverige här.

Publicerad: 7 maj, 2018

Forum FUB LSS

Alla FUB-medlemmar är välkomna! Bjud också in politiker och andra som kan påverka vad som händer inom skolfrågorna och LSS!
Lördag 26 maj 2018 klockan 9:00-12:00 i Stockholm: Forum FUB LSS, anmälan senast den 3 maj: www.fub.se/forum-fub-LSS
Forum FUB handlar på lördagen om LSS och två rapporter om LSS presenteras:
– Eva Borgström, intressepolitisk samordnare vid FUB, kommer att berätta om rapporten ”500 röster om LSS”, om vad som kom fram under FUB:s fem LSS-dagar 2017.
– Den andra rapporten som presenteras är Monica Larssons granskning om ”normalt föräldraansvar”, hur det används vid avslagsbeslut på ansökningar om LSS-insatser och assistansersättning.
Vill ni delta på Forum FUB både fredag och lördag måste ni anmäla er på bägge två. Detta gäller inte de som deltar på riksstämman och förbundsstämman. För dem ingår Forum FUB.
OBS! Mat, resor och övernattningar bekostas inte av Riksförbundet FUB.

Publicerad: 24 april, 2018