Medlemsmöte om ekonomi 4 november

Tema: Ekonomi
Tid: Onsdagen den 4 november klockan 18.00 (pågår 1-2 timmar)
Föreläsare: Harald Strand, Riksförbundet FUB
Plats: Digitalt möte via Zoom, anmälan senast tisdagen den 27 oktober
Om läget med Covid-19 är förändrat vid denna tidpunkt kan mötet istället komma att hållas i fysisk form.

Harald Strand svarar på frågor om allmän ekonomi för våra målgrupper. Han presenterar även Riksförbundet FUB:s uppdaterade rapport Fångad i fattigdom (2020). Harald är skribent på HejaOlika och på FUB Stockholms läns egen blogg Reclaim LSS.

Det kommer att ges generöst med utrymme för frågor, dialog och erfarenhetsutbyte och vi uppmanar deltagare att inkomma med frågor i förväg. Skicka era frågor per e-post till
stockholmslan@fub.se
För att få ut maximalt av mötet vill vi uppmana deltagare att läsa Fångad i fattigdom i förväg. Den kan hämtas från vår hemsida under fliken aktuellt.

Anmälan till de digitala medlemsmötena görs till:
• stockholmslan@fub.se
• 08-546 404 33

Ange vilken förening du tillhör och vilket möte anmälan gäller!

När du har anmält dig till ett möte kommer du att få en bekräftelse via e-post med mer
information. Mötet arrangeras i samarbete med Autism- och aspergerföreningen Stockholms län.

Varmt välkommen med din anmälan!