Forum FUB LSS

Alla FUB-medlemmar är välkomna! Bjud också in politiker och andra som kan påverka vad som händer inom skolfrågorna och LSS!
Lördag 26 maj 2018 klockan 9:00-12:00 i Stockholm: Forum FUB LSS, anmälan senast den 3 maj: www.fub.se/forum-fub-LSS
Forum FUB handlar på lördagen om LSS och två rapporter om LSS presenteras:
– Eva Borgström, intressepolitisk samordnare vid FUB, kommer att berätta om rapporten ”500 röster om LSS”, om vad som kom fram under FUB:s fem LSS-dagar 2017.
– Den andra rapporten som presenteras är Monica Larssons granskning om ”normalt föräldraansvar”, hur det används vid avslagsbeslut på ansökningar om LSS-insatser och assistansersättning.
Vill ni delta på Forum FUB både fredag och lördag måste ni anmäla er på bägge två. Detta gäller inte de som deltar på riksstämman och förbundsstämman. För dem ingår Forum FUB.
OBS! Mat, resor och övernattningar bekostas inte av Riksförbundet FUB.