Forum FUB skola

Alla FUB-medlemmar är välkomna! Bjud också in politiker och andra som kan påverka vad som händer inom skolfrågorna och LSS!
Fredag 25 maj 2018 klockan 13:30-17:20 i Stockholm: Forum FUB Skola, anmälan senast den 3 maj: www.fub.se/forum-fub-skola
Forum FUB Skola – intressanta föreläsningar:
– “En särskild skola? Undervisning och lärande i särskolan.” med Gunilla Lindqvist, specialpedagog, lektor och docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet och Högskolan Dalarna.
– “En app-tusen möjligheter” med Hanna Virhammar, IKT-pedagog på infoteket om funktionshinder, Hälsa och habilitering i Region Uppsala.
– “Särskolan – och sen?” med Jessica Arvidsson, Fil. doktor i hälsa och livsstil inriktning handikappvetenskap, samt enhetschef inom Vård och omsorg i Båstad kommun.
– “Grus i maskineriet? Om inkludering i grundskolan.” med Inga-Lill Mattsson, specialpedagog, fil. doktor och lektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet.
– FUB:s arbete med Skolval 2018
Vill ni delta på Forum FUB både fredag och lördag måste ni anmäla er på bägge två. Det gäller inte de som deltar på riksstämman och förbundsstämman. För dem ingår Forum FUB.
OBS! Mat, resor och övernattningar bekostas inte av Riksförbundet FUB.