Inre Ringen Stockholms län söker en handledare

Logotyp Inre Ringen Stockholms Län 190424

Inre Ringen är en sektion inom Länsförbundet FUB i Stockholms län. De har en egen styrelse som består av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Handledarens uppgift är att stödja styrelsen vid deras möten cirka 7-8 gånger per år.

För mer information kontakta Länsförbundets kansli:
Telefon: 08-546 404 56
E-post: stockholmslan.fub@telia.com